Svou poezii
svěřila básnířka
Jitka Nováčková
do rukou a úst Jitky
Luklové a dalších čtyř
muzikantů. V celkem
sedmnácti písních
najdete vedle sebe
něžná vyznání důvěry
ve Stvořitele, rozto-
milé veršování pro děti
i prosté, ale atmo-
sférou jiskřící popěvky.
V přímočarých bás-
ničkách, upravených
do písňových textů,
je přirozeně
zmiňovaná Boží
existence bez šifry
či jinotaje ...
              O projektu                     

              Nástroje a obsazení       

              Autoři o tvorbě              

              Něco o nich                    

              Texty a akordy               

              Fotografie                      

              MP3 zdarma                   

              Kontakt                          

English version